Registro de cat-dominios con ICANN-Registrar

Domain,Domain,domain,domain,Domainregistrierung,cat,cat-domain,cat-domain,DOMAIN,DOMAIN

Home

German Version

English Version

Espagnol


ICANN-Registrar: cat-domini

Qualsevol persona f�sica o jur�dica que pertanyi a la comunitat ling��stica i cultural catalana a Internet i que compleixi les condicions establertes a la normativa (http://domini.cat/normativa) pot sollicitar un nom de domini .cat.

Avaluar successivament i per aquest ordre si compliu alguna de les condicions seg�ents:

 • Tenir comunicacions en l�nia en catal�, �s a dir, un web; una llista de distribuci� de correus; un bloc... tant si sou persona f�sica com jur�dica.
 • Haver qualificat en alguna de les categories de les fases I o III del per�ode de llan�ament (enlla�), fet que habilita per� ja no d�na prioritat a la fase de registre obert.
 • Gaudir d�un codi especial (a vegades anomenat ENS) que se us ha lliurat en alguna promoci�, p.e. la de Sant Jordi 06 (se n�aniran oferint altres).
 • Dur a terme una activitat de promoci� de la llengua i la cultura catalanes a trav�s d�Internet. En aquest cas, al camp de declaraci� d'intenci� d'�s del formulari de registre ens haureu d'explicar en qu� consisteix i ens posarem en contacte amb vosaltres, si cal.
 • Gaudir d�un padrinatge telem�tic (sponsored mail) per a la demostraci� del qual caldr� que ens faciliteu les adreces de correu electr�nic de tres persones que ja siguin titulars d�un domini .cat i que avalin la vostra pertinen�a a la comunitat ling��stica i cultural catalana a Internet.

  Efectuar correctament la tramitaci� en l�nia a trav�s del formulari del registrador, aportant les dades concretes que se us requereixin. No us oblideu d�omplir la declaraci� d'intenci� d��s del domini amb el tipus d'�s real que en penseu fer. Un cop realitzada la petici�, caldr� esperar que la Fundaci� puntCAT revisi les sollicituds i, segons els casos, les accepti i les activi o b� les denegui.

  Des del primer dia, el domini .cat accepta dominis amb els car�cters especials propis de la llengua catalana (�; �; �; �; �; �; �; �; �; �; l�l). Aquest servei, que ofereix tenir, pel mateix preu, la versi� tradicional (sense car�cters especials) i la versi� IDN (amb car�cters especials).


 • Nombre

  Apellidos

  Empresa

  Tel�fono

  Fax:

  Direcci�n de correo electr�nico:

  Calle, n�mero:

  C�digo Postal:

  Ciudad:

  Pa�s:

  Si �nicamente reserva un dominio, no son necesarios los datos t�cnicos acerca
  de su proveedor o subdominio.

  Por favor, rellene una de las cuatro alternativas si desea realizar la conexi�n de un dominio:

  Espacio Web (10 mb) en su servidor
  por 75 EURO anuales :

  Le conf�o la elecci�n de
  un dominio libre :

  Conecte el dominio
  a mi dominio/subdominio :

  Permanezco con mi antiguo proveedor

  Primer nombre del servidor: N�mero de IP:

  Primer nombre del servidor: Nombre:

  Segundo nombre del servidor: N�mero de IP:

  Segundo nombre del servidor: Nombre:


  Registre y conecte para mi por el precio de 120 EURO/ano los siguientes dominios:

  .cat

  Tambi�n puede solicitar los siguientes dominios:

  de Austria

  dominios-at

  de Italia como por ejemplo get.it!

  dominios-it

  dominios-pais

  country-domain


  Declaraci� d'Intenci�/Sus comentarios / Espacio para solicitudes adicionales/Espacio para dos referencias:


  Pago EURO en efectivo mediante carta registrada

  Pago 6 mediante cheque

  Transfiero a su cuenta en la entidad

  Stadtsparkasse K�ln, cuenta No. 2007982305 c�digo de banco 370 501 98)
  S.W.I.F.T.: c�digo COLS DE 33

  Transfiero a su cuenta en la entidad

  Commerzbank Bremen, cuenta No. 1101724 00 (c�digo de banco 29040090)
  S.W.I.F.T.: c�digo COBA DE FF 290

  Pago el registro de un dominio mediante

  tarjeta de cr�dito

  Credit card type:

  Name on credit card:

  Credit card number

  Credit card number

  Expiration date:

  Credit card issuing bank:

  Haciendo click en el icono confirma que ha le�do Policies de dotCat, ,Condiciones generales contractuales, Registrants rights and responsibilites y la denominada Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy de la Corporaci�n de Internet ICANN,
  y que estos documentos son el fundamento de la relaci�n contractual entre Ud y Secura GmbH.

  Seg�n las normas vigentes de la ICANN �nicamente podemos conectar un dominio previamente pagado. Para que pueda obtener su dominio de forma r�pida, le rogamos el pago de forma inmediata. Le haremos llegar una factura y una confirmaci�n.

  Recomiende esta p�gina a sus amigos

 • .us-domain
 • .info-domain
 • .name-domain
 • .eu-domain
 • .eu.lv-domain
 • .eu.com-domain
 • .pro-domain
 • .coop-domain
 • .aero-domain
 • .biz-domain