Domain,Domain,dom�n,dom�nek,dom�nbejegyz�s,DOMAIN,DOMAIN,d

Home i-DNS

Rendeljen magyar �kezetes bet�ket tartalmaz� .com, .net, .org dom�nneveket most!

Mostant�l a .com, .net, .org k�zdom�nek alatt magyar �kezetes bet�ket tartalmaz� dom�nnevek is bejegyezhet�k, csak�gy mint a szerb, ukr�n �s orosz cirill bet�s dom�nnevek! Az �kezetes bet�ket tartalmaz� dom�nnevek n�h�ny hete az Interneten ugyan�gy el�rhet�k, mint b�rmely m�s dom�nn�v. Ha k�telkedne, gy�z�dj�n meg r�la: �rja be b�ng�sz�j�be a http://www.k�nig.cc c�met .HU dom�n alatt ilyen bejegyz�sre egyel�re m�g nincs lehet�s�g!

Vezet�kn�v

Keresztn�v

C�g

Telefon

Telefax

E-mail c�m

Utca / H�zsz�m

Ir�ny�t�sz�m

Helys�g

Orsz�g


Amennyiben csak dom�nn�v-lefoglal�sr�l van sz�, a szolg�ltat�val, illetve a m�r l�tez� dom�nnel /aldom�nnel kapcsolatos m�szaki adatokat nem kell megadni.

Dom�nbek�t�s ig�nyl�se eset�n jel�lj�n meg egyet az al�bbi �t lehet�s�g k�z�l.

1. Ig�nyelek 10 MB webt�rhelyet az �n�k szerver�n 1600 Ft/h� brutt� �ron:


2. A d�jmentes, rekl�mcs�k n�lk�li aldom�n kiv�laszt�s�t �n�kre b�zom:3. K�rem az �j dom�n �tir�ny�t�s�t m�r megl�v� dom�nemre/aldom�nemre:4. Maradok eddigi szolg�ltat�mn�l:

Els�dleges n�vszerver IP-c�me:

Els�dleges n�vszerver neve:

M�sodlagos n�vszerver IP-c�me:

M�sodlagos n�vszerver neve:

5. N�vszolg�ltat�st �n�kt�l ig�nyelek. Weboldalunk jelenleg a k�vetkez� IP-c�m� szerveren tal�lhat�:K�rem, hogy 16 000 Ft/�v brutt� �ron v�gezz�k el sz�momra az al�bbi dom�n(ek) bejegyz�s�t �s bek�t�s�t:


.com

.net

.org

.hu

K�rem, hogy 8 100 Ft/�v brutt� �ron foglalj�k le sz�momra az al�bbi dom�nt (dom�neket):

.com

.net

.org

Rendeljen nemzeti dom�nneveket:

Ausztri�b�l

at-dom �nek

Olaszorsz�gb�l - pl. get.it!

it-dom �nek

Tov�bbi nemzeti dom�nnevek

Nemzeti dom�nek


Lehet�s�g van dom�nnevek 3-10 �ves id�szakra t�rt�n� bejegyz�s�re. Ez nemcsak fokozott biztons�got, hanem igen vonz� kedvezm�nyeket is ny�jt.

Az al�bbi helyen d�jmentesen jelsz�t �s tov�bbi dom�nn�v-bejegyz�seket ig�nyelhet.


Fizet�sm�d

A bejegyz�si d�jat lev�lben k�ld�m

A bejegyz�si d�jat csekkel fizetem

A bejegyz�si d�jat �tutalom n�met m�rk�ban (napi �rfolyamon �tsz�mtva) a Secura GmbH. al�bbi sz�ml�j�ra:

Stadtsparkasse K�ln
Kontonr. 95802955 (BLZ 37050198)
S.W.I.F.T. COLS DE 33

Hitelk�rty�val t�rt�n� fizet�s eset�n kattintson ide

Felhatalmazom �n�ket a bejegyz�si d�j ausztriai, magyarorsz�gi vagy n�metorsz�gi sz�ml�mr�l t�rt�n� j�v��r�s�ra

Bank neve:

BLZ:

Sz�mlasz�m:


A megrendel�s tov�bb�t�s�t elind�t� kattint�ssal egyben igazolom, hogy az AGB,Rechte und Pflichten des Domaineigent�mers �s az ICANN �ltal el��rt Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy tartalm�t ismerem, �s ezeket a dokumenkumokat a Secura GmbH. �s k�ztem l�trej�tt jogviszony szab�lyoz�s�nak alapjak�nt elismerem.

Az ICANN szab�lyainak megfelel�en a dom�nbek�t�st csak akkor v�gezhetj�k el, ha a bejegyz�si d�j befizet�sre ker�lt. Hogy a k�rt dom�nhez miel�bb hozz�juthasson, k�rj�k, halad�ktalanul fizesse be az esed�kes �sszeget. A j�v��r�st k�vet�en sz�ml�t �s bizonylatot k�ld�nk �nnek.

Home i-DNS

Recommend this page to your friends